1-700-700-266
מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת 58 , ת"א

מאמרים מקצועיים

מהי מחלת מקצוע

 מתי בעיה רפואית הופכת ל"מחלת מקצוע" שעבורה מגיע לעובד פיצוי כספ?

קיימות עבודות רבות, שבהן נעשה שימוש בגורמים או בתהליכי עבודה המסכנים את הבריאות ועלולים לגרום לבעיה רפואית ולמחלה - לדוגמה: חשיפה ממושכת לריכוז גבוה של מזהמים כימיים כמו למשל: אבק, סיבים, גזים רעילים ועוד, או לגורמים פיזיקליים מזיקים כמו רעש, קרינה ועוד...
ישנם גם תהליכי עבודה כמו: סבלות, ריצוף ועוד היכולים לגרום לפגיעה גופנית אצל העובד.
פגיעה גופנית שאירעה עקב ובשל תהליכי עבודה, כמו גם מחלה הנגרמת עקב ובשל חשיפה לגורמים מזיקים בעבודה, נקראת "מחלת מקצוע".
עובד שהצליח להוכיח כי חלה ב"מחלת מקצוע" עקב חשיפה לגורמים או לתהליכי עבודה מזיקים, יכול לקבל פיצוי כספי. במקרה של פטירת עובד עקב "מחלת מקצוע" יכולים האנשים התלויים בו אלמן/ה, יתומים, הורים ובני משפחה אחרים בנסיבות מיוחדות לבקש פיצוי כספי מן המדינה.

כדי שמחלה תוכר כ"מחלת מקצוע " שבגללה תוכל לקבל פיצוי כספי, חייבים להתקיים התנאים הבאים:

1. המחלה חייבת להופיע ברשימת מחלות המקצוע הקבועות בתקנות.
2. חייבת להיות חשיפה ממושכת כרונית" לגורם המזיק לבריאות, ברמה הגבוהה מהרמה המרבית המותרת על פי התקנות".
3. יש לשלול גורמים אחרים למחלה - "גורמים מפריעים", שאינם קשורים לעבודה - למשל: תאונות, מחלות עבר, גורמים תורשתיים שגרמו לבעיה הרפואית, ועוד - קיומם של "גורמים מפריעים" אלה עלול לגרום לניכוי חלקי או מלא של הפיצוי הכספי, ואף לדחיית הבקשה לפיצויים.

לבדיקה יישנם 5 שלבים:

1. בדוק: האם הנך חשוף לגורמים, לחומרים או לתהליכי עבודה מזיקים במקום עבודתך?
2. ברר: מהי רמתו של הגורם המזיק אליו אתה נחשף, או נחשפת בעבר, בעבודתך?
3. כעת, נסה להעריך: האם הנך סובל מבעיה רפואית כלשהי הקשורה לעבודתך?
4. אם כן: האם בעייתך הרפואית מופיעה ברשימת מחלות המקצוע המוגדרות בתקנות?
5. האם קיימים "גורמים מפריעים" - גורמים העלולים להביא לניכוי חלקי או מלא של הפיצוי הכספי המגיע לך ואף לדחיית בקשתך לפיצויים?


בכל שלב בהגשת הבקשה כדאי לגשת לייעוץ מקצועי כדי לבחון את סיכויי הגשת הבקשה לפיצויים טרם הגשתה. זאת, על מנת לחסוך בהוצאות מיותרות ובזמן יקר.

במידה והחלטת על הגשת בקשה לפיצויים, ייעוץ מקצועי ישפר את סיכוייך לקבלת פיצוי כספי מרבי

פירוט מחלות מקצוע:

מתוך תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז 1956,
הידוע גם כ"ספר המבחנים" של המוסד לביטוח לאומי.

הרעלות ומחלות-עור

1. הרעלות
הרעלת זרניך, ניקל, ניקל קרבוניל, קדמיום ותרכובותיו, כרום, עופרת, פלואור, מנגן, כספית, זרחן בריליאום, תליום, תחמוצת הפחמן, בנצל וההומולוגים שלו, פחמן דו גפריתי, תכשירי ניטרו ואמינו של בנצול, הרעלה על ידי תכשירים
הלוגנים של הפחמנים המימניים - בהתאם פגימות במערכות הגוף השונות כתוצאה מהרעלה
2. מחלות עור
הנגרמות על ידי אבק, נוזלים חמרים יציבים או גזים - OCCUPATIONAL DERMATOSES
(א) ישנו גורם ידוע; אין הפרעות בהעדר של מגע עם הגורם 0%
(ב) ישנו גורם ידוע; הפרעות ממושכות וחוזרות גם ללא מגע עם הגורם 10%
(ג) ישונ גורם ידוע; הפרעות ניכרות 20%
(ד) ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות ברוב חלקי הגוף 30%


מחלות מידבקות ושאר המחלות המקצועיות:

3. מחלה המועברת לאדם מכל חי שאיננו אדם -
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה
4. הופעות אלרגניות כתוצאה מחיסון נגד כלבת-
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.
5. שחפת
(1) שחפת פעילה -
(א) שחפת פעילה -
(1) שחפת פעילה ( UNSTABLE ) הדורשת טיפול 100%
(2) שחפת שפעילותה בספק, או שחפת בצורה כרונית עם הפרשה של מתגי קוך בתרבית בלבד ובהפסקות גדולות, קיים כושר פעולה מוגבל
75%
6. ברוצלוזיס
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.
7. שיתוק ילדים
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאות מחלות אלה.
8. קדחת צהובה, פיליאזיס / פילאריאסיס, ליישמניוסיס, כולרה / חולרע / חולי רע, דבר, טריפנומיאזיס ומלריה
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.
9. צפדת (טטנוס)
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאות מחלות אלה.
10. סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין וסרטן הרירית של האף או הגתות הקשורות באף -
בהתאם לפגימות השונות שהנן תוצאה ממחלות אלה.
11. (1)צורנית עם שחפת, - בהתאם לאחוזי הנכות של השחפת.
(2) צורנית בלעדי שחפת - בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.
12. אמיינתית - בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.
13. ירוד - בהתאם לליקויים בכושר הראייה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ירוד כתוצאה מ תאונת עבודה.
14. מחלת ''קייסון'' בהתאם לפגימות במערכת.
15. עוויות הגוף השונות שהן תוצאה
16. מחלות קרינה ממחלות אלה.
17. מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים - בהתאם לפגימות במערכות אלה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו להן.
18. בורסיטיס של הברך או המרפק - תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי פגימות בברך.
19. ליקויי שמיעה - בהתאם לליקויים בכושר השמיעה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ליקויי שמיעה כתוצאה מתאונת עבודה.

לסיכום:

ניתן להגיש בקשה לפיצויים בגין מחלת מקצוע כאשר
מתקיימים התנאים הבאים:
א. הנך סובל מבעיה רפואית.
ב. אתה יכול להוכיח כי במקום עבודתך נחשפת חשיפה ממושכת לגורם, לחומר או לתהליך עבודה מזיק, ברמה הגבוהה מן הרמה המרבית המותרת בתקנות.
ג. כאשר ניתן להוכיח קשר ברור בין עיסוקך המקצועי לבין הבעיה הרפואית ממנה אתה סובל.
ד. בעייתך הרפואית מופיעה ברשימת מחלות המקצוע המופיעות בתקנות.
ה. ניתן לשלול "גורמים מפריעים" העלולים לגרום לניכוי חלקי או מלא של הפיצוי הכספי ואף להביא לדחיית הבקשה לפיצויים (היסטוריה ורקע רפואי קודם, תאונות, טיפול תרופתי, גיל, תורשה, איחור במועד הגשת הבקשה לפיצויים ועוד).
אם מתקיימים כל התנאים האמורים, קיים סיכוי גבוה שהבעיה הרפואית ממנה אתה סובל תוכר כ"מחלת מקצוע", שבגינה ניתן לבקש ולקבל פיצויים.
בכל שלב רצוי להסתייע בעזרה מקצועית, המשפרת את סיכוייך לקבל פיצוי כספי מרבי.