1-700-700-266
מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת 58 , ת"א

מאמרים מקצועיים

בעיות גב - פגיעה שאינה נחשבת למחלת מקצוע

מי לא מכיר לפחות 5 אנשים בסביבתו הקרובה, הסובלים מבעיות גב? רבים סובלים מבעיות שונות בגב, המופיעות בעיקר בגב התחתון.
האם ניתן יהיה לשייך בעיית גב לעיסוק המקצועי, ולהגיש בגין בעיה זו בקשה לפיצוי כספי?
פגיעה בגב אינה נחשבת כמחלת מקצוע! פגיעות גב לא מופיעות ברשימת מחלות המקצוע ואינן מוכרות כמחלת מקצוע על ידי הביטוח הלאומי, לצורך קבלת פיצויים.


אז מה, בכל זאת, תוכל לעשות אם נפגעת בגבך עקב העבודה? כיצד תוכל להבטיח לעצמך פיצוי כספי?

ניתן להגיש בקשה לפיצויים, במקרה שקיים חשש כי הפגיעה בגב קשורה לעבודתך, רק בגין:
1. "מיקרו-טראומה" בגב.
2. "תאונת עבודה" שהביאה לפגיעה בגב.
1. בקשה לפיצויים עקב "מיקרו-טראומה" בגב
אם הנך סובל מנזק בגבך, תצטרך להוכיח שיש קשר הדוק בין עיסוקך המקצועי לבין בעיית הגב ממנה אתה סובל, כדי שתוכל לקבל פיצוי כספי.
אם אתה עוסק במשך תקופת זמן ממושכת בעבודה העלולה לגרום לנזק בגב, תוכל לטעון שבעיית הגב נוצרה בעקבות "פגיעה מצטברת". כלומר: בכל יום של עבודה קשה נגרם נזק זעיר ("מיקרו-טראומה") לגב, אשר התפתח, במרוצת הזמן לכדי נזק משמעותי, שבגינו ניתן לבקש פיצוי כספי.
לדוגמא:
יוסי לוי עובד כסבל בחברת הובלות, כ-12 שעות ביום, 5 ימים בשבוע, במשך 6 שנים רצופות, וסובל מבעיות קשות בגב התחתון. יוסי יכול לטעון כי עקב העבודה הקשה, שבה הוא מרים ארגזים כבדים על גבו במשך היום כולו, נוצר נזק מצטבר בעמוד השדרה, ועל כן מגיע לו פיצוי כספי.

לסיכום: במקרים של נזק מצטבר לגב, שנגרם עקב העבודה, אין אפשרות לבקש פיצוי כספי בגין "מחלת מקצוע" אולם ניתן לבקש פיצוי כספי בגין "מיקרו-טראומה".

ֱחשוב לדעת


מהם סיכוייך לקבלת פיצוי כספי בגין "מיקרו-טראומה" בגב?

כדי לשפר את סיכוייך לקבלת פיצויים, יהיה עליך להוכיח כי:
אתה עובד שנים בעבודה הכרוכה במאמץ פיזי (לדוגמה: סבלות).
מעת לעת פנית לרופא המטפל והתלוננת על כאבי גב, כאשר עם הזמן חלה החמרה במצבך.
הנך יכול להוכיח כי בעיית הגב נגרמה עקב עבודתך, ולשלול גורמים אחרים שייתכן וגרמו לפגיעה.

אם אתה עונה על התנאים הללו, מתחזקים סיכוייך לקבל פיצוי כספי מן הביטוח הלאומי, עקב הכרה בפגיעתך כ"מיקרו-טראומה" בגב.
לידיעתך, ככל שגילך צעיר יותר, כך גדל הסיכוי שבעיית הגב תוכר כפגיעה עקב העבודה.
2. בקשה לפיצויים עקב "תאונת עבודה" בגב
אם נפגעת בגבך עקב תאונת עבודה, תוכל להגיש בקשה לפיצויים בגין הפגיעה. כדי לקבל פיצויים בגין תאונת העבודה בגב, יהיה עליך להוכיח כי נגרם לך נזק בעמוד השדרה עקב ובשל התאונה. בנוסף, תצטרך להוכיח שהופנית מיידית לקבלת טיפול רפואי (לכל היותר, תוך 72 שעות ממועד התאונה ורצוי סמוך ככל הניתן לקרות התאונה).

 

אילו גורמים משפרים את סיכויי הבקשה לפיצויים בגין "תאונת עבודה"?

ככל שהינך עונה על מספר רב יותר מן התנאים הבאים, גדלים סיכוייך לקבל פיצוי כספי עקב "תאונת עבודה" בגב:
1 . מקרה חריג: ככל שהאירוע, שהתרחש עקב ובשל העבודה והוביל לפגיעה, הינו חריג יותר (למשל: נפילה מפיגום בגובה רב), כך גדלים הסיכויים לקבלת פיצוי כספי בגין תאונת עבודה בגב.
2. גיל צעיר: ככל שאתה צעיר יותר, גובר הסיכוי שפגיעת הגב תוכר כתאונת עבודה.
3. מיעוט תיעוד רפואי הקשור לבעיות גב קודמות: ככל שישנו פחות תיעוד רפואי ותלונות עבר (כולל במהלך השירות הצבאי) בנושא בעיות גב, כך גדלים סיכוייך לקבלת פיצוי כספי מלא עקב תאונת העבודה.
מה הסיכויים לקבלת פיצויים בגין פגיעות גב שנגרמו עקב ובשל העבודה?
הסיכויים לקבלת פיצויים, כמו גם גובה הפיצוי הכספי שתקבל עקב פגיעות גב שנגרמו עקב ובשל העבודה, תלויים בנסיבות האירוע, בעוצמת הפגיעה ובעברך הרפואי.


ניתן לחלק את כל פגיעות הגב, הנגרמות עקב ובשל העבודה, לשלושה סוגים עיקריים, לפי הסיכויים לקבל פיצוי כספי:

1. פגיעה בגב, שבה קיימת סבירות גבוהה לקבלת פיצוי כספי מלא:
תאונת עבודה: האירוע, שהתרחש במקום העבודה וגרם לפגיעה בעמוד השדרה היה לא שגרתי וחריג (למשל: עובד שנפל מפיגום בגובה רב, נפגע בגבו ופונה לבית החולים, או עובדת שמעדה במדרגות המפעל, ופונתה לטיפול רפואי).
טיפול רפואי מיידי: בעקבות הפגיעה בגב, פונה העובד לקבלת טיפול רפואי מיידי.

פגיעה ברורה בגב: הבדיקות, שנערכו לעובד, העידו על נזק משמעותי בגב, שנגרם בברור עקב הפגיעה, ואשר לא היה קיים בעבר, טרם הפגיעה.
במקרה זה, אם מתקיימים שלושת התנאים, קיימת סבירות גבוהה לקבלת פיצויים מלאים.


2. פגיעה בגב, שבה קיימת סבירות גבוהה לקבלת פיצוי כספי חלקי:
תאונת עבודה: האירוע שהתרחש במקום העבודה וגרם לפגיעה בגב הינו אירוע חריג (ראה סעיף 1, לעיל).
עבר רפואי קודם: הפגיעה הנוכחית אירעה באותו אזור בגב, אשר לגביו קיים תיעוד רפואי קודם, טרם הפגיעה.
לדוגמה:
יוסי התלונן משך שנים על כאבי גב תחתון וקיבל טיפול רפואי, שהיה מלווה במנוחה ובכדורים. באחד הימים, נפגע בעבודתו כתוצאה מנפילה במדרגות ובבית החולים נקבע כי עקב הנפילה הוא נפגע בגב התחתון.
טיפול רפואי מיידי: בעקבות הפגיעה בגב, פונה העובד לקבלת טיפול רפואי מיידי.
פגיעה ברורה בגב: הבדיקות, שנערכו לעובד, העידו על נזק משמעותי בגב, שנגרם בברור עקב הפגיעה, אך חלק מהנזק היה קיים בעבר, טרם הפגיעה.
במקרה כזה, תקבל פיצוי כספי בגין תאונת העבודה שבעקבותיה נפגעת בגבך. אולם, חלק מן הפיצוי הכספי יקוזז (בדרך כלל כ-50%), בטענה כי חלק מבעיית הגב שלך הייתה כבר קיימת בעבר, טרם הפגיעה בעבודה, ועל בעיות העבר לא מגיע לך פיצוי כספי (במקרה כזה, קיזוז סכום הפיצויים יתבצע עקב טענת "עבר רפואי קודם").


3. פגיעה בגב, שבה קיימת סבירות נמוכה לקבלת פיצוי כספי (חלקי או מלא):
עבודה הכרוכה במאמץ פיזי משתנה: הנפגע עובד, מזה שנים רבות, בעבודה הכרוכה במאמץ פיזי משתנה (לדוגמא: עובדי אחזקה במפעלי ייצור).
לא התרחש אירוע חריג שגרם לפגיעה בגב: הפגיעה בגב אירעה במסגרת העבודה הרגילה, מבלי שהתרחש אירוע חריג כלשהו בעבודה.
לדוגמא:
דני עובד כסבל בחברת הובלות. באחד הימים, במסגרת עבודתו
השגרתית, הכוללת נשיאת משאות כבדים, הרים מקרר וחש ש"נתפס לו הגב", כפי שאירע לו פעמים רבות בעבר.
תיעוד רפואי קודם של בעיות גב: הנפגע סובל שנים רבות מבעיות בגב, שתועדו אצל הגורמים המטפלים.
במקרה כזה, העובד שנפגע יתקשה לקבל 'הכרה' שהנזק בגב נגרם עקב ובשל "תאונת עבודה". כדאי לבדוק הגשת בקשה לפיצויים בגין "מיקרו-טראומה" (ראה סעיף 1 בעמוד 49).
מועד הגשת הבקשה לפיצויים בפגיעות עבודה בגב
בהגשת בקשה לפיצויים בגין "מיקרו-טראומה" בגב ובגין "תאונת עבודה" בגב, יש להגיש את הבקשה לפיצויים סמוך ככל האפשר למועד הפגיעה, או למועד גילוי הבעיה הרפואית על ידי רופא ורישומה ברשומה רפואית, ולא יאוחר מ-12 חודשים לאחר הפגיעה.
הגשת הבקשה לפיצויים במועד מאוחר יותר, עלולה להוביל לקיזוז חלקי או מלא של סכום הפיצוי הכספי המגיע לך (הרחבה בנושא מועד הגשת הבקשה לפיצויים ניתן למצוא בפרק ו', בעמוד 87).

 

לסיכום:

תוכל לקבל פיצוי כספי אם תוכיח, כי בעיית
הגב ממנה אתה סובל הינה "מיקרו-טראומה"
(פגיעה מצטברת בגב הקשורה לתחום עיסוקך), או שהפגיעה בגב אירעה עקב ובשל "תאונת עבודה".
א. במקרה של "מיקרו-טראומה" יש להוכיח כי:
 בעיית הגב נגרמה עקב עבודה הכרוכה במאמץ פיזי לאורך שנים.
 קיים תיעוד ועבר רפואי קודם של בעיות הגב, כאשר עם הזמן חלה החמרה במצב הבריאותי.
ב. במקרה של "תאונת עבודה" שהביאה לפגיעה בגב, יש להוכיח כי:
 האירוע, שהתרחש עקב העבודה וגרם לפגיעה בעמוד השדרה היה אירוע חריג, פתאומי ובלתי שיגרתי.
 בעקבות הפגיעה פונה העובד לטיפול רפואי מיידי (72 שעות, לכל היותר, מרגע הפגיעה).
בהגשת בקשה לפיצויים עקב "מיקרו-טראומה" בגב או "תאונת עבודה" בגב, יהיה עליך לשלול גורמים שבגינם יוכל המוסד המטפל לדחות את בקשתך (כגון: תאונות מעברך, תחלואה קודמת, גיל, תורשה, איחור במועד הגשת הבקשה לפיצויים וכו').

חשוב - על מנת לקבל את מלוא סכום הפיצוי הכספי המגיע לך, יש להגיש את הבקשה לפיצויים סמוך ככל האפשר למועד הפגיעה, ולא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפגיעה.
באופן כללי, עקב מורכבות הנושא והיקף תופעת בעיות הגב באוכלוסיה, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע, היכול להעריך את סיכויי הבקשה לפיצויים, על כל היבטיה, טרם הגשתה.