1-700-700-266
מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת 58 , ת"א

תאונות אישיות/אבדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה בא להגן על המבוטח מפני מקרה בו אם כתוצאה ממחלה או תאונה, יאבד המבוטח את כושר עבודתו בשיעור של 75% (הנחשב מלא) ומעלה ולא יוכל לעסוק בעיסוק כלשהו או בכל עיסוק סביר, או בעיסוקו טרם האירוע (ראה: הגדרות בביטוח אובדן כושר עבודה) כאשר מצב זה יימשך מעבר לתקופת ההמתנה הנקובה בפוליסה. במקרה כזה, יהיה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח חודשיים מחברת הביטוח. 

עד מתי יקבל המבוטח תגמול חודשי מחברת הביטוח?  
המבוטח יקבל תגמול חודשי במקרה של אבדן כושר עבודה, עד לקרות אחד האירועים הבאים:

1. החלמתו של המבוטח או חזרתו לעבודה

2. מות המבוטח

3. תום תקופת הביטוח

4. תום שנת הביטוח בה ימלאו למבוטח 65 שנה (בדר"כ)


יש לציין כי בעקבות העלאת גיל הפרישה בהמשך לחוק גיל פרישה (התשס"ד) 2004,
עודכנה תקופת התגמול לגיל הפרישה בפוליסות חדשות.

- יצוין כי בתנאי הפוליסה מוגדרים מקרים בהם המבוטח יקבל תגמול חודשי חלקי בלבד.

תאונות אישיות

תאונה הינה אירוע חד פעמי של פגיעה מגורם חיצוני הגורמת לאובדן כושר עבודה.  

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח זה אינו מבוסס על תנאיי מינימום כיתר הביטוחים, ולכן המאפיין ביטוח זה בכל המקרים
הוא בכך שהוא משולם בהתאם לסכום הביטוח שנרכש ואחוז הנכות הצמיתה של המבוטח,
 וכאן "הקוץ". המבוטח, שהוא הנפגע והתובע מכח סעיף זה, נאלץ להתמודד בנוסף לפגיעה בבעיות רבות מצד חברת הביטוח בפרשנויות שונות של סעיפי הגדרת הביטוח ומדדים בהן רק המבטחת מבינה את שפתם ומשתמשת לצורך הקטנת התשלום המגיע למבוטח 

ביטוח תאונות אישיות מקנה הגנה אישית נוספת או יחידה במקרים שאינם מכוסים על פי חוק.