1-700-700-266
מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת 58 , ת"א

ביטוח לאומי/נכויות

ביטוח לאומי/נכויות

מחפש עורך דין מומחה בביטוח לאומי?

עורכי דין ביטוח לאומי - פנה אלינו לקבלת ייעוץ חינם 1700-700-266

מידי שנה משלם המוסד לביטוח הלאומי סכום עצום - סך של 10,000,000,000 ₪ – עשרה מיליארד ₪!! (לערך), למקבלי קצבת נכות כללית ולנפגעי עבודה (לנפגעי עבודה כ"דמי פגיעה" וכ"קצבת נכות"). אולם, ישנו נתון מפתיע: מספר האנשים הזכאים לקבל פיצויים, ככל הנראה, גבוה הרבה יותר מן הפונים בפועל, וכך גם סכום הפיצויים שהיו יכולים לקבל, אילו ידעו מה הזכויות המגיעות להם וכיצד להגיש ולטפל בבקשת הפיצויים כנדרש.

האזרח הקטן, בבואו לעמוד על זכויותיו מול המוסדות, בשעת צרה, ניצב חסר אונים מול הליכים בירוקראטיים מורכבים, המונעים ממנו לקבל את המגיע לו.

הביטוח הלאומי תומך בעשרות אלפי אנשים ומוכן, לפי חוק, לשלם את הפיצויים הנאותים לנפגעים. מהי הסיבה, אפוא, שרבים מן הזכאים אינם פונים כלל, או אינם מסדירים את זכויותיהם?

קיימות מספר סיבות, המשמשות כ"חסמים" לפנייתו של האזרח למוסדות המתאימים:

• חוסר מודעות לזכויות המגיעות לאזרח, ממוסדות המדינה, על פי חוק.
• המורכבות של הליך הגשת הבקשה לפיצויים (אי הכרת שלבי הפנייה השונים ומה נדרש מן האזרח בכל שלב,
חוסר התמצאות במילוי הטפסים, חוסר הבנה של מונחים מקצועיים ועוד).
• העדר זמן ומשאבים, הנדרשים מהאזרח, במהלך הטיפול בבקשה לפיצויים: מילוי טפסים, בדיקות רפואיות,
ועדות רפואיות ועוד.
• חשש להגיש בקשה לפיצויים, הנובע, בין השאר, משמועות על נוקשות באופן הטיפול בבקשה
ועל מקרים שבהם הבקשה לפיצויים, למרות המאמצים הרבים, לא צלחה.

מסיבות אלה ואחרות, מעדיף האזרח, פעמים רבות, שלא להגיש בקשה לפיצויים, ולוותר בכך על הזכויות המגיעות לו מן המדינה. יש בכך פרדוקס: במשך כל השנים, האזרח אינו חוסך מאמצים, ומשלם ממיטב כספו לביטוח לאומי, למשרד הביטחון, למס הכנסה, למשרד האוצר, למשרד הבריאות ועוד. אולם, במקרה של תאונה או מחלה הפוגעים בתפקודו התקין, בשעה שגופים אלו אמורים לפצות את האזרח כספית, נמנע האזרח מלתבוע את זכויותיו.

כדאי לזכור:

כל השנים אתה משלם ממיטב כספך לביטוח לאומי, למשרד הביטחון, למס הכנסה, למשרד האוצר, למשרד הבריאות ולגופים נוספים. במקרה של תאונה או מחלה הפוגעים בתפקודך התקין, גופים אלו אמורים לפצותך בגין נזקיך.
יהיו מי שיאמרו: "לא נעים לי להגיש בקשה לפיצויים... איני רוצה לנצל את המדינה, קופת המדינה מדולדלת...". ההחלטה אם להגיש בקשה לפיצויים הנה אישית. בכל מקרה, כדאי לדעת שסכום הפיצויים משמעותי ביותר - עשרות עד מאות אלפי שקלים, ואף יותר, המגיעים לך בגין "ביטוח" שעליו שילמת כל חייך.
אם נפגעת בעבודתך או חלה הרעה משמעותית במצבך הבריאותי, קום ועשה מעשה: גש לרופא, פנה להתייעצות עם עורך דין ביטוח לאומי כגורם מקצועי, קבל חוות דעת רפואית על מצבך. אל תדחה את קבלת המגיע לך בדין.