1-700-700-266
מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת 58 , ת"א

נכות כללית/שרותים מיוחדים

נכות כללית- סיעוד:

קצבת נכות משולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי למי שעקב בעיות רפואיות צומצם כושר השתכרותו באופן חלקי או מלא .
על מנת לקבל את קצבת הנכות להבטיח הכנסתו ויכולתו להתקיים עליו לעמוד בתנאים .

תנאים לקבלת הקצבה:

1) גיל: אנשים בני 18 ועד גיל פרישה. כיום מוגדר גיל הפרישה 67 לגבר ו-64 לאישה.
2) סף רפואי: לפחות 60% נכות רפואית. במצב בו לפחות אחת מהנכויות היא מ-25% ומעלה,
מספיק 40% נכות רפואית. למי שמוגדרת כ"עקרת בית", לפחות 50%.
3) סף תפקודי: נכה: איבוד הכושר להשתכר בכל עבודה סבירה או שכושר ההשתכרות צומצם ב-50% לפחות.
נכה עקרת בית: כתוצאה מהנכות אבד הכושר לבצע את הפעולות שמקובל לבצע במשק בית רגיל.
4) סף כספי: אין לנפגע הכנסה בפועל מעבודה או משלח יד או שהכנסתו אינה עולה על: 45% מהשכר הממוצע
(כיום 3,568 ש"ח) או 60% מהשכר הממוצע (כיום 4,757 ש"ח) למי שזכאי במשך תקופה ממושכת
כלומר, מי שהיה זכאי לקצבה חודשית (קצבה, שיקום מקצועי, או שר"מ) במשך 60 חודשים לפחות
מתוך 84 החודשים שקדמו ליום תחילת השינוי בחוק (1.8.2009).
או בעל ליקוי חמור. כלומר, מי שנקבעה לו לפי הוראות סעיף 208 נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות
או בשיעור של 40% לפחות בהתאם לסעיפים 33 או 91.ע"י המ

כיצד מגישים את התביעה?

מי שסבור שלפי האמור לעיל הוא זכאי לקצבת נכות יפנה אל המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריו
ויגיש תביעה בטופס תביעה לקצבת נכות והצהרה למחלקת הביטוח והגביה.
על פי חוק ידון המוסד לביטוח לאומי בתביעתו בתום 90 יום מן היום שלפי טענת תובע הקצבה
אבד כושרו להשתכר או הצטמצם לפחות במחצית, או לתפקד במשק הבית.

מהי גמלת סיעוד?

על פי החוק, גמלת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה - הגרים בבית, ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להלך בבית וכיו"ב), וכן לזקנים הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם.

על פי חוק ביטוח סיעוד, זכאי לגמלת סיעוד יקבל שירותים שיסייעו לו ולמשפחתו בביצוע פעולות יום יומיות,

בניהול משק הבית, בטיפול בו ובהשגחה עליו - והכול לפי צורכי המבוטח ובחירתו בתוך מסגרת הזכאות.

ולא גמלה בכסף.

לצורך כך : יש להגיש טופס לקבלת גמלה בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום המגורים או בדואר.

את התביעה יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את המבוטח .

בטופס התביעה יש לקבל חוות דעת מן הרופא המטפל, ואל הטופס יש לצרף אישורים על הכנסות.


עם החלטת המוסד לביטוח לאומי בתביעה, התובע יקבל הודעה על זכאותו או אי זכאותו.

להודעה יצורף מידע המפרט את סל השירותים המצוי באזור מגוריו, לבחירתו.

זכותו של כל מי שמגיש תביעה לגמלת סיעוד להגיש ערר על החלטת פקיד התביעות

בעניין מידת התלות שנקבעה לו בפעילות היום יום והצורך בהשגחה.

פוליסות ביטוח סיעודי

מקרה ביטוח המזכה את האדם מוגדר בדרך כלל כאי יכולתו של המבוטח לבצע פעולות יומיומיות חיוניות.

הפוליסות הקיימות מגדירות באופן שונה (אם בכלל) את הפעולות היומיומיות, וכן את מקרה הביטוח.

בתהליך הרכישה של פוליסה לביטוח סיעודי אין למבוטח אפשרות מעשית להשוות בין ההגדרות הרפואיות השונות,

וכתוצאה מכך אינו יכול להיות מודע להבדלים השונים בין הפוליסות השונות שעלולים לנבוע מההגדרות של הכיסוי הביטוחי.

בנוסף, כיסוי ביטוחי סיעודי סביר צריך להינתן למבוטח כאשר אינו יכול לבצע 3 פעולות מתוך 6 הפעולות

המתוארות הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי.

מקרה הביטוח מוגדר על פי סטנדרטים של חברת הביטוח.

מבטח רשאי להציג גם שיטות אחרות לקביעת הזכאות למקרה הביטוח ובלבד שקיבל לכך מראש את אישור המפקח


 טופס ב/ל 7801 תביעה לקבלת קצבת נכות