1-700-700-266
מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת 58 , ת"א

ניידות ותו נכה

ניידות:

כל אדם זקוק לעצמאות וליכולת לנוע ממקום למקום, לצערנו קיימים אנשים המוגבלים בניידות
ולשם כך קיים הסכם ניידות.
הסכם שנחתם ביום 7.6.1977 בין ממשלת ישראל והמוסד לביטוח לאומי
ומטרתו – כיסוי תשלום המסים, החלים על רכב לו זקוק המוגבל בניידות.

מיהו מוגבל בניידות?

בן 3-67 תושב ישראל שנמצא בישראל.
מי שועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות לצמיתות.
עליו להגיש בקשה לבדיקה רפואית שאינה התביעה בלשכת הבריאות המחוזית שבאזור מגוריו של התובע.
עם קבלת האישור מלשכת הבריאות ניתן להגיש תביעה לגמלת ניידות בסניף המל"ל שבמקום המגורים.

מהי זכאותו?

הלוואה עומדת לכיסוי תשלום המסים החלים על רכב לו זקוק המוגבל בניידות המוחזרת למל"ל.

התנאים:

 בעל רשיון נהיגה - מי שהוועדה הרפואית קבעה לו 40% מוגבלות בניידות.

למי אינו בעל רשיון נהיגה- מי שהוועדה קבעה לו 60% מוגבלות בניידות ו-עקב צרכיו
צריך להסיעו באופן קבוע ו- יש מורשה נהיגה שדואג לצרכיו.
הסכום: נע בין 28,700 ₪ לרכב 1300 סמ"ק לא אוטומטי, ועד 68,400 ₪ לרכב עם אביזרים מיוחדים.

מהי קצבה ניידת חודשית?

קצבה חודשית- קצבה המשולמת כהשתתפות בהוצאות הנגרמות למוגבל עקב השימוש ברכב.
שיעור קצבת הניידות שונה בין בעלי רכב לבין מחוסרי רכב.

הפרמטרים לקבלת קצבה: מוגבל בניידות, ברשותו ובבעלותו רכב.
מתקיימים לגביו התנאים המפורטים בסע' 5,7 להסכם.

שיעור גובה הקצבה משתנה בהתאם לפרמטרים שונים: גודל הרכב שאושר, אחוזי המוגבלות,
משתכר או מי שנקבע כי הוא זקוק לכיסא גלגלים, לא משתכר ואינו משתמש בכסא גלגלים.

התנאים לקבלת קיצבה בגובה 100% על-פי רכב בגודל 1800 סמ"ק:

מוגבל בניידות ו-מלאו לו 18 שנה ו-נקבעו לו 80% מוגבלות בניידות לפחות ו-אינו מקבל קצבה חודשית
מנכות כללית, ואינו זכאי לקצבת זיקנה.
הקיצבה עומדת כיום ע"ס של 1,629 ₪
הקצבה תשלום בראשון לחודש הגשת הבקשה ובתנאי – שהתביעה לקצבה תוגש חודשיים מיום ההודעה על החלטת הועדה הרפואית.
חשוב לדעת – רטרואקטיביות הקצבה הינה בת חודשיים.

תו נכה:

תו חנייה לנכה הנו לכל משך חיי הנכה ומקנה חניה חינם ובמקומות מסומנים ונגישים.
תו חניה לנכה הינו אישי לנכה הזקוקו לרכב כאמצעי תחבורה ואינו יכול לעשות זאת באמצעי אחר.

יכולת הוכחה של 60% נכות וצורך ממשי לבריאותו או כסא גלגלים.

לקבלת תו חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי יש לפנות בדואר לכתובת הבאה:

משרד התחבורה ת.ד 72 חולון מיקוד 58100

יש לצרף המסמכים הבאים לבקשה:

תעודות רפואיות וסיכומי מחלה – חשוב לציין מועד תחילת המחלה וסוג הטיפול.
צילום פרוטוקול רפואי – ניתן להשיג אצל הרופא המומחה המטפל בכם.
צילום תעודת זהות.

משרד התחבורה ישלח בדואר חוזר, את תשובתו לבקשה - תו הנכה או סירוב מנומק.

מעת לעת יתכן ובעל התו נכה יצטרך להמציא את האישורים ולכן חשוב מאוד לשמור על כל המסמכים.

נכות בראי החוק

נכות המוכרת על פי החוק על פי סעיף 1 לחוק הנכים: