1-700-700-266
מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת 58 , ת"א

מס הכנסה

מהו פטור ממס הכנסה?

מס הכנסה הנו מס אשר מדינת ישראל גובה מתושביה ומייעדת אותו לטובתה הכללית של מדינת ישראל ומהווה הכנסה עיקרית למדינת ישראל. מס הכנסה מקנה פטורים שונים לנכים המוכרים ע"י הביטוח לאומי כנכים, ולכן יש להשיג את האישורים הרלבנטים מהביטוח לאומי במטרה להשיג את הפטור המיוחל. מס הכנסה מעדכן מידי שנה את חישובי המס וניתן לעיין באתר מס הכנסה.   

מי זכאי לפטור?

סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה נותן פטור ממס על הכנסותיהם של עיוור או של נכה אשר שיעור נכותו הרפואית 90%. את הפטור ניתן לסווג לשניים, האחד, פטור שניתן לכם בגין הכנסה מיגיעה אישית (עד לתקרה מסוימת), והסוג השני הנו פטור בגין הכנסה אחרת עד לתקרה, שהיא נמוכה מהתקרה הקבועה לעניין הכנסה מיגיעה אישית. הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת עולה על 184 יום. כיום: ההכנסה הפטורה ממס אם ההכנסה מיגיעה אישית - הינה מעט מעל 580,000 ש"ח, הכנסה הונית תוכר לצורך הפטור ההכנסה המקסימלית כ- 62,000 ש"ח בשנה.  מי קובע את שיעור הנכות?  קביעת הנכות הרפואית שלכם ושיעורה יכולים להיקבע על ידי שניים:   

מי קובע את שיעור הנכות?

קביעת הנכות הרפואית שלכם ושיעורה יכולים להיקבע על ידי שניים:

א. ועדה רפואית של ביטוח לאומי.
ב. וועדה רפואית שתקבע את הנכות על-פי אחד החוקים המפורט בפקודה.

כיצד תזומנו לוועדה רפואית? 

עליכם למלא ולהגיש למוסד לביטוח לאומי את שלושת המסמכים הבאים,
לשם זימונכם לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי לקביעת אחוז הנכות שלכם:

1) טופס 1516 – "בקשה לפטור ממס".
2) טופס 169א – "בקשה לוועדה רפואית", בטופס זה הנכם נדרשים למלא פרטים אישיים

ולציין מהם מחלות/הליקויים שמהם הנכם סובלים או סבלתם בעבר ועליכם לציין האם כבר נבדקתם בעבר בפני וועדה רפואית.

3) טופס 169ב – "אישור מסירת מידע", בטופס זה תתבקשו להביע את הסכמתכם לחשיפת המידע הרפואי שלכם למס הכנסה (כתב וויתור סודיות) .

4) שובר אגרת תשלום – עליכם לשלם למוסד לביטוח לאומי אגרת תשלום בגין בקשתכם לבדיקה
בפני וועדה רפואית (ניתן לקבל את השובר במשרדי הביטוח הלאומי/מס הכנסה).

5) כל מסמך רפואי התומך בבקשתכם.

כיצד מגישים את בקשת הפטור?

עליכם למלא טופס המצורף "בקשה לפטור ממס" (טופס 1516). באמצעות הטופס הנ"ל אתם מבקשים שיזמנו אתכם לוועדה רפואית לצורך קביעת אחוזי הנכות שלכם. יש למלא בטופס: פרטיכם האישיים, הסיבה בגינה נדרשת בחינת נכותכם בפני וועדה רפואית,  האם זו הפעם הראשונה שאתם פונים לוועדה. כמו כן, אם כבר נקבעו לכם אחוזי נכות על ידי וועדה רפואית שבדקה אתכם מכוח סמכותה מחוקים אחרים, עליכם לציין בפני איזו וועדה נבדקתם, מהם אחוזי הנכות שנקבעו לכם בצירוף פרוטוקול הוועדה הרפואית. ולבסוף עליכם לציין את פרטי הכנסתם בתקופה בה הנכם מבקשים את הפטור.  

אילו מסמכים יש לצרף לבקשת הפטור:

1) עיוורים צריכים לצרף תעודת עיוור ממשרד הרווחה - השירות לעיוור.
נכים צריכים לצרף תעודת נכה שקבלו מכוח החלטה של וועדה רפואית שקבעה את נכותם
או מכוח אחד החוקים המופיעים בסעיף 9(5) לפקודה.
2) העתק מפרוטוקול הוועדה הרפואית, כשהוא מאושר כמתאים למקור .