1-700-700-266
מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת 58 , ת"א

עו"ד שי אשכנזי

נפגעת בתאונת עבודה חשוב שתדע
מהי תאונת עבודה?
תאונת עבודה היא פגיעה הנגרמת כתוצאה מאירוע שחל עקב ובשל העבודה. גם תאונת דרכים, בדרך אל העבודה או ממנה וכן בזמן
העבודה נחשבות תאונות עבודה. תאונת עבודה היא תוצאה ישירה של אירוע פתאומי בעבודה שניתן לומר במדוייק היכן אירע , ולציין תאריך, שעת האירוע ואת הגורמים
שהובילו לתאונה.
כדי שניתן יהיה להיחשב כמי שנפגע בתאונת עבודה על הנפגע להוכיח למוסד לביטוח לאומי הגוף האחראי לספק הגנה לנפגעי גוף
(תאונות עבודה או מחלות מקצוע) תושבי המדינה כי התאונה שבגינה נפגע ארעה לו תוך כדי ועקב עבודתו.
לצורך כך יש:
.1לתעד ולצלם את פרטיי התאונה (מיקום, נסיבות התאונה, עדים לתאונה וכל פרט אחר.)
.2לפנות לקבלת טיפול רפואי בהקדם האפשרי ולהדגיש בפני הגורם המטפל כי הפגיעה ארעה
במהלך העבודה ולוודא שבוצע רישום בתיק הרפואי לתיעוד זה.
.3לשמור תיעוד רפואי, קבלות וחשבוניות וכל הוצאה שנגרמה בעקבות הפגיעה .
.4לפנות למשרד עורכי דין המתמחה בתחום בהקדם.
.5חשוב לא לשוחח עם חוקרים שנשלחו אליך מטעם חברת ביטוח או חוקרים מהביטוח הלאומי, בטרם התייעצות
.6עלייך לדווח על תאונת עבודה למעביד ללא דיחוי.
תאונות עבודה נפוצות:
.1פגיעות בגפיים (ידיים ו/או רגליים) עקב נפילה במקום העבודה.
.2תאונות דרכים-עבודה: תאונות דרכים בדרך לעבודה וממנה או עקב נסיעה במהלך העבודה.
.3פגיעות רב מערכתיות (פגיעות במספר איברים) עקב נפילה מגובה רב.
.4קטיעות, כוויות, חתכים ושברים בחלקי גוף שונים.
.5תאונת עבודה שתוצאותיה פגיעה נפשית: לדוגמא: מתדלק נשדד והוכה בעבודתו,
מבחינה פיזית הבריא אך נותרה פגיעה נפשית.
.6פגיעה נפשית כתוצאה מהפגיעה הגופנית, הפגיעה הנפשית יכולה להופיע גם מספר חודשים עד שנים
לאחר הפגיעה הפיזית לדוגמא: עובד שידו נקטעה עקב תאונת עבודה וכתוצאה מהנכות חלה התדרדרות
גם במצבו הנפשי.
ניתן לחלק את תאונות העבודה לשתי קבוצות עיקריות:
א. תאונת עבודה שאינה מצריכה בירור רפואי ועובדתי מקיף וניתן להוכיח, ללא בירור מעמיק
כי מדובר בתאונת עבודה .
לדוגמא: נגר שנקטעה אצבעו בנגריה, עובד שהחליק במדרגות המפעל ושבר את קרסולו,
טבח שנכווה מתבשיל רותח ועוד.
ב. תאונת עבודה המצריכה בירור רפואי ומקיף: כדי שניתן יהיה לקבוע , אם קיים קשר הדוק
בין הפגיעה לבין העבודה.
לדוגמא: עובד שנפגע מהתקף לב, אירוע מוחי, פגיעה נפשית, סוכרת וכדומה